La tecnologia d’impressió 3D s’ha començat a popularitzar des de fa pocs anys, ha estat en aquesta dècada que la impressió en filament ha abaratit els costos i ha permès a professionals i empreses poder-se dotar d’infraestrutura pròpia per ser autònoms en la producció de peces en 3D bé per prototipar, bé per produir petits tiratges.

Al mercat es troben moltes impressores i molts fabricants, cadascun amb avantatges i inconvenients.

Lana2 ha investigat el mercat de la mà de professionals amb molta experiència en la impressió 3D per trobar quin producte establia la millor relació qualitat/preu per poder oferir-lo als nostres clients.

Tots els clients, principalment enginyeries industrials que es troben realitzant prototipus i tiratges curts, que l’han provada consideren que el seu nivell d’efectivitat que ha superat les expectatives inicials.

Per garantir que tot funcioni correctament, acompanyem la compra de les impressores 3D amb la instal·lació, configuració de la impressora i formació dels seus usuaris.

Servei més conegut com a “solució claus en ma” perquè és la millor garantia per començar a produir en 3D des del primer dia de l’adquisició de les impressores 3D.